FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दाेश्राे नगर सभाबाट पारित ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 04/16/2018 - 14:26 PDF icon एफ‍एम रेडियो कार्यविधि.pdf, PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन एेन .pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf, PDF icon शिक्षा एेन.pdf, PDF icon शिक्षा नियामवालि.pdf, PDF icon सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf, PDF icon सशाेधित राजस्व.pdf, PDF icon सहकारी ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf, PDF icon न्यायिक समिति एेन.pdf, PDF icon Finalबिनियोजन ऐन.pdf
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/20/2018 - 13:30 PDF icon Finalबैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon Nagarpalikako Namuna Karyasampadan Niyamawali.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचारसंहिता.pdf, PDF icon प्रमाणिकरण कार्यविधि.pdf, PDF icon फिदिम Nagarpalika Karyabivajan Niyam-final 3.11(1).pdf
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/20/2018 - 13:29

Pages