क्याम्पस गेट देखि सुम्हात्लुङ मन्दिर फाल्गुनन्द सालिक जाने माेटरबाटो निर्माण

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको आ.व. २०७३/०७४ को ठूला पुर्वधार कार्यक्रम अन्तरगत क्याम्पस गेट देखि सुम्हात्लुङ मन्दिर फाल्गुनन्द सालिक सम्म फिदिम ४ को मोटरबाटो निर्माणको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०७३/११/१९ गते बोलपत्र आव्हान E-bidding  भएको सुचनाको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Supporting Documents: