तपाइलार्इ नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

अाति राम्रो
36% (5 votes)
राम्रो
43% (6 votes)
ठिकै
21% (3 votes)
Total votes: 14