तपाइलार्इ नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

अाति राम्रो
29% (7 votes)
राम्रो
33% (8 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
38% (9 votes)
Total votes: 24