FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना सम्बन्धी

नगरपालिकाकव website:http://www.phidimmun.gov.np/ वा नगरपालिकाको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/phidim123 वा आफ्नो मोबाइल / landline फोनबाट 024520107 मा डायल गरी बुझ्न सक्नुहुनेछ ।